All@Work


Op de website allatwork.eu vind je informatie i.v.m. mobiliteit, omgevingsaanpassingen en diensten voor werknemers met een arbeidshandicap.

All@work schetst mogelijke problemen, mogelijke oplossingen, mogelijke hulpmiddelen,... Net als elk ander individu is de werknemer met een arbeidshandicap een uniek persoon. Hoe de beperking zich uit bij deze persoon, wat concrete noden en hulpvragen zijn verschilt van werknemer tot werknemer. We willen op deze website een leidraad aanbieden. Daarnaast is het uitermate belangrijk dat er overleg plaatsvindt. Geef de werknemer de kans om zijn noden aan te geven, stel vragen als er zaken onduidelijk zijn of als je niet weet hoe je het beste kan helpen.

We splitsen deze website op aan de hand van een aantal beperkingen. Dit is slechts een uitgangspunt om praktische redenen. Een werknemer met een beperking is veel meer dan deze beperking alleen. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat de werknemer heel wat mogelijkheden heeft. Daarnaast kan hij op een aantal vlakken wat hulp of ondersteuning nodig hebben. Hierbij wil deze website je helpen.

Deze website wordt gemaakt door CST vzw (Computergebruik op School en Thuis) en haar deelwerking CAT-CH (Center for Assistive Technology - Coaching in Hulpmiddelen) in het kader van het Interreg IVa 2-zeeën project iLaebor (Investing in Labor and Education in Border Regions).